Sexvåningshus i Örkelljunga

Vi byggde ett sex våningar högt trähus i centrala Örkelljunga med 24 lägenheter. I detta projekt var vi totalentreprenör och tillverkade alla byggkomponenter i vår egen husfabrik.

Kund: Det kommunala bostadsbolaget Örkelljungabostäder.