Vi tillverkar energieffektiva hus

Att bygga ett nytt hus är en väldigt stor och långsiktig investering. Huset är en plats där ni ska trivas under lång tid framöver och kanske en plats där familjen ska kunna växa sig större. För de flesta som köper ett nytt hus från vår husfabrik är det en självklarhet att huset ska vara vackert, välplanerat och uppfylla just deras behov.

Vi anser att det ska vara lika självklart att huset är miljövänligt och uppfyller alla gällande krav. Åsbo Hus strävar ständigt mot att bli ännu bättre på att minska vår miljöpåverkan både under tillverkningsprocessen och för våra färdigbyggda hus.

En lägre energiförbrukning har effekter både på kort- och lång sikt. Färre förbrukade kWh innebär en mindre belastning på miljön samtidigt som även plånboken mår bättre när en mindre elräkning dimper ner i postlådan. Alla hus tillverkade i vår husfabrik uppfyller med god marginal Boverkets regler som innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten inte ska vara högre än 50 kWh/kvm per år. 

Läs mer på Boverkets hemsida.

Mindre miljöpåverkan med Åsbo Hus trähus 

Alla Åsbo Hus byggs med bärande trästomme vilket bidrar till en bättre miljö då trä är klimatneutralt och binder koldioxid. Att tillverka hus i trä är tio gånger miljövänligare än att bygga till exempel betonghus. Under våra 50 år i branschen har vi byggt väldigt många hus av trä och har enbart goda erfarenheter av det. Vi har bland annat byggt ett 6-våningshus, läs mer om det projektet här.