Efter byggnation

Vanliga frågor och svar i slutfasen av husprojektet.
 

Hur går en kontroll-/slutbesiktning till?

Vid kontrollbesiktning samt slutbesiktning av ett hus medverkar kunden, säljaren, kontrollansvarig och en opartisk besiktningsman. Tillsammans går vi igenom huset, rum för rum. Eventuella anmärkningar antecknas och åtgärdas så snart som möjligt. Vid slutbesiktningen överlämnas viktiga papper om husets utrustning till kunden tillsammans med en pärm med skötselanvisningar. Efter denna besiktning är huset, och därmed också ansvaret för huset, ert. Tänk på att ni står för försäkringen från och med dagen efter godkänd slutbesiktning.

 

Hur fungerar en 2-årsbesiktning?

Vid önskemål genomför vi en kostnadsfri 2-årsbesiktning för att kontrollera om det uppstått något sedan huset byggdes som behöver åtgärdas. Tillsammans går vi igenom huset och eventuella synpunkter åtgärdas på bästa möjliga sätt. OBS! Tänk på att ni själva måste meddela om ni vill ha en sådan besiktning senast 24 månader efter slutbesiktningen.

 

Om jag vill reklamera något, vart vänder jag mig då?

Klicka här för att komma till vårt reklamationssida.