Skydda, bära och isolera – husgrundens viktigaste funktioner

03 mar 2018

Står du i husbyggartankar är det en rad beslut som ska tas. Ett av dem är att välja vilken grund huset ska stå på för att försäkra dig om att ditt drömhus ska vara välmående under lång tid. Vår samarbetspartner Tjälldén som är proffs på husgrunder ger dig en grundkurs i husgrunder. 


 

Om man står i husbyggartankar, hur ska man tänka när man står inför valet att välja grund till sitt drömhus?
När man ska välja grund till sitt hus är det viktigt att förstå vad grunden har för funktion.
1. Husgrunden ska fungera som ett stabilt underlag för husets stomme, därför är det viktigt att anlägga grunden så att den inte påverkas av sättningar eller tjälskjutningar. Att ta hjälp av en husfabrik som Åsbo Hus innebär ofta att man även kan få kontakter med erfarna grundbyggare som har erfarenhet av hur en bra grundläggning utförs.

2. En viktig funktion som grunden har är att bära upp huset och klara dess laster. Åsbo Hus upprättar en lastplan och i samarbete med dem tar vi fram hur grunden ska konstrueras för att klara dessa laster. Idag kräver kommunerna att en hel del konstruktionsritningar upprättas för att få igenom ett bygglov. Att köpa huset via en husfabrik som Åsbo Hus innebär att du får hjälp med dessa ritningar.

3. Grunden ska skydda huset mot fukt. En platta på mark lösning är en väldigt säker konstruktion ur ett fuktperspektiv.

4. Husgrunden ska isolera huset så att uppvärmningskostnaderna kan hållas nere. En platta på mark har som standard 300 mm isolering under betongplattan vilket ger en god isolering.

5. Husgrunden ska även skydda huset mot radon i de fall det finns radon i marken. Används en platta på mark är det enkelt att komplettera med en radonduk i de fall där det finns förhöjd radonrisk. Radonduken läggs då mellan två av cellplastskikten.

Vilka olika husgrunder finns det?
De vanligaste husgrundsvarianterna är platta på mark och krypgrund. En platta på mark byggs upp genom att man sätter kantelement runt ytterkanten av grunden, innanför denna fyller man upp med markisolering. Ovanpå markisoleringen gjuts en armerad betongplatta. Betongplattan fungerar som bottenbjälklag för huset. En vanlig lösning är att man även gjuter in vattenburen golvvärme i betongplattan. Genom att göra det löser du uppvärmningen för huset, du får behagliga golv att gå på och du slipper element på väggarna i huset vilket är en fördel estetiskt.

En krypgrund innebär att huset har ett fribärande bottenbjälklag och att detta vilar på balkar. Under huset blir det ett kryputrymme som måste ventileras.

Vilka för- och nackdelar finns det med de olika grunderna?
Det finns många fördelar med en platta på mark. Det isolerar bra och håller fukten borta. Ska du ha golvvärme i grunden är den bästa lösningen platta på mark. En krypgrund används i de fall då huset kommer i färdiga moduler.

Finns det några alternativ eller tillval på att göra grunden mer miljövänlig?
Man kan tänka på att inte ha mer betong än nödvändigt i grunden. Genom att till exempel isolera mer i kantbalken får man ner mängden betong i kantbalken vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. I våra konstruktioner tänker vi även på att inte armera mer än vad som behövs.

Ni tillverkar även pooler, finns det några fördelar med att skapa poolens stomme i samband med att man bygger sitt hus?
Har man funderingar kring en pool är det definitivt ekonomiskt att göra detta i samband med att grävmaskiner och betongbil är på plats och innan trädgården anläggs. En pool påverkar en trädgård och altans utformning väldigt mycket så att ha den med i planerna från början är en stor vinning.

Vad får man inte missa att tänka på när man bestämt sig för att skaffa en pool i sin trädgård?
Poolen ska ligga i ett soligt läge och man ska tänka igenom ytorna runt om poolen så det finns gott om plats för umgänge. Man bör också fundera igenom vilket typ av poolskydd man vill ha innan man gräver för poolen då till exempel ett pooltak kräver en viss yta bakom poolen.

Vad är de vanligaste misstagen när man bygger pool?
Satsa på de delar som är svåra att rätta till i efterhand. Att investera i en trappa istället för en stege i poolen är ett exempel på en sådan sak. Det är väldigt skönt att ha en trappa att sitta i. Gör inte poolen för smal. 3,5 eller 4 m är en bra bredd på en pool.

Läs mer om husgrunder här.

Tillbaka

Fler artiklar