Under byggnation

 

Vem är Kontrollansvarig?(KA)

Det är kunden själv som bestämmer vem som ska vara KA. Fråga respektive kommun vilka de rekommenderar.


Har jag möjlighet att titta i fabriken när mitt hus tillverkas?

Ja, absolut har du det. Efter avtalad tid med säljare.
 

Har vi några möten under projektets gång?

Ja, vi har flera stycken byggmöte under resans gång. 
 

Får jag gå in i huset innan det är slutbesiktning?

Ja, men på grund av din säkerhet skall det vara under en avtalad tid med arbetsledaren.
 

Vad gör ni för att förhindra att det blir inbrott i huset?

I våra pågående projekt har vi larm med kameraövervakning.