Steg för steg - Mot ert nya hus

Idéer

Ni kontaktar Åsbo Hus med en mer eller mindre färdig idé om ert framtida boende. Det kan vara färdiga arkitektritningar eller bara grundtankar om de behov som huset måste uppfylla. Oftast har kunden själv köpt tomt, men ibland har Åsbo Hus tomter till försäljning. 
 

Förutsättningar

Tillsammans diskuterar vi igenom era förutsättningar som budget, tomt, behov och önskemål. Det är vanligt att kunderna väljer en husmodell från Åsbo Hus som de utvecklar efter sina egna idéer. Vi hjälper er så att ni känner er helt trygga med ert kanske största köp i livet. 
 

Bygglov

Vi upprättar skisser och förslagshandlingar. Planlösningen justeras så att den passar just er. När detta är gjort har vi handlingar som det sedan söks bygglov på. 
 

Detaljer

Eventuella justeringar och ändringar görs i förslaget. Det kan till exempel gälla materialval, utrustning och andra utföranden. Vill ni välja annat än våra standardförslag är det inga problem. 
 

Kontrakt

Bygghandlingar och tidsplaner upprättas och ett kontrakt undertecknas. Efter det kan ni lita på att huset kommer att finnas på plats enligt överenskommen tid och utförande. Beräkna cirka åtta till tio månader från beviljat bygglov till inflyttning. 
 

Avropsmöte
Husets alla detaljer, stora som små, fastställs. När detta är gjort är allt bestämt för att kunna producera ert hus.

 

Byggstart 
Detta sker enligt den fastställda tidsplanen. Vi sköter projektledning, kontakt med hantverkare och leveranser, från grund till tak. Kontinuerliga avstämningar och byggsamordningsmöten hålls under hela byggtiden. 

 

Husresning

De färdigbyggda och väderskyddade väggelementen transporteras till arbetsplatsen och monteras snabbt och effektivt på den gjutna grunden. Flera olika byggkomponenter har nu blivit ett hus. 
 

Färdigställande

Taket läggs, innerväggar monteras, el/vatten och ventilation med mera ansluts. Sedan är det dags för inomhusmålning, golvläggning och montering av inredning. 
 

Slutbesiktning

Denna besiktning kan liknas vid en garanti att såväl huset som dess materiel/utrustning är helt korrekt utfört. Den utförs av en opartisk certifierad besiktningsman. På denna besiktning närvarar också representant från Åsbo Hus, kontrollansvarig, säljaren samt kunden. Vi har en nollvision vad gäller anmärkningar, vilket vi gång på gång når upp till. 

 

Inflyttning

Ni får nyckeln och flyttar in i ert nya hem. Ett hem som vi tillsammans skapat för att ni ska bo och trivas i. 
 

2-årsbesiktning

Vid önskemål från kunden genomför Åsbo Hus en kostnadsfri 2-årsbesiktning för att förvissa oss om att allt är till belåtenhet.