Efter byggnation

 

Hur går en kontroll-/slutbesiktning till?

Vid kontrollbesiktning samt slutbesiktning av ett hus medverkar beställaren (kunden), säljaren, kontrollansvarig och en besiktningsman. Tillsammans går vi igenom huset, rum för rum. Ev. anmärkningar skrivs ner och åtgärdas snarast möjligt. Viktiga papper om husets utrustning överlämnas tillsammans med en skötselpärm på slutbesiktningen. Efter denna besiktning är huset, och därmed också ansvaret för huset, ert.
 

Hur fungerar en 2årsbesiktning?

Vid önskemål genomför vi en kostnadsfri 2årsbesiktning. Tillsammans går vi igenom huset och ev. synpunkter åtgärdas på bästa möjliga sätt. Tänk på: Ni måste själv meddela om ni vill ha en sådan besiktning, detta görs senast 24 månader efter slutbesiktningen.
 

Om jag vill reklamera något, vart vänder jag mig då?

Klicka här för att komma till vårt reklamationssida.